Privacy Policy

 

De vacaturenoord.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.vacaturenoord.nl. Wij spannen ons naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Het doel van het plaatsen van uw CV en persoonlijke gegevens op www.vacaturenoord.nl is om werkgevers en/of intermediairs in staat te stellen contact met u op te nemen indien uw CV aansluit op een bepaalde vacature. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook enkel en alleen voor dit doel gebruikt. Vacaturenoord.nl geeft u bij het plaatsen van uw CV de mogelijkheid om zelf de keuze te maken of u wenst dat uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van uw e-mail adres, kenbaar worden gemaakt aan eventuele werkgevers en/of intermediairs. vacaturenoord.nl zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

 

 

Cookies

 

Om het gebruikersgemak op www.vacaturenoord.nl te vergroten maken wij gebruik van een mogelijkheid van uw Internet browser die "cookie" wordt genoemd die persoonlijke informatie kan verzamelen. Cookies zijn kleine bestanden die uw Web browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Hoewel wij het gebruik van cookies trachten te beperken, gebruiken wij cookies toch om gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeuren te onthouden, om click-gebruik te traceren en om een evenwichtige belasting van de site te bewerkstelligen. Door ons gebruik van cookies kunnen we sneller en op een meer consistente wijze diensten leveren en deze afstemmen op onze gebruikers. U heeft een optie in uw browser om deze zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Nadeel is echter dat dit de prestaties en het gebruik van de site negatief kan beïnvloeden.

 

Log bestanden

 

De vacaturenoord.nl gebruikt IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, om bewegingen van gebruikers te traceren en algemene demografische informatie en andere informatie te verzamelen voor algemeen gebruik. Elke computer op het Internet heeft een eigen Internet Protocol-adres. Een IP-adres is een uniek cijfermatig adres dat de officiële locatie op het Internet weergeeft. IP-adressen zijn niet verbonden met enige persoonsgebonden informatie.

 

Links

 

Op www.vacaturenoord.nl zijn links naar websites van derden opgenomen. Devacaturenoord.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

 

Wijziging privacy policy en contact

 

Indien vacaturenoord.nl besluit haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy. Heeft u vragen over deze policy of over de hantering ervan stuur dan een e-mail met uw vraag of neem telefonisch contact met ons op.